Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Sammanfattning av drogplan och likabehandlingsplan

Drogplan

Vi arbetar för att förebygga och förhindra missbruk samt langning av narkotika, alkohol och läkemedel med mål om en drogfri skola!

Har du själv provat på någon drog och vill ha någon att tala med eller är orolig för någon kompis så ta kontakt med någon skolpersonal som du har förtroende för.

Enligt svensk lag är det ett grovt brott att langa alkohol eller narkotika. Att använda narkotika eller ”bara” ha hand om narkotiska preparat är också ett brott. Därför är det en uppgift för ungdomar, föräldrar och anställda på skolan att göra något, om man misstänker under skoltid eller fritid, användning, hantering eller langning av narkotika.

Du, elev och förälder, som misstänker någon form av hantering eller användning bör omedelbart kontakta någon anställd på skolan.Elev och förälder har rätt att vara anonym vid denna kontakt, dock ej skolpersonal.

Skolan har rutiner för hur vi agerar när det framkommit eller finns starka skäl, att misstänka ett missbruk, hantering eller langning av droger.

Det kan innebära att:

 • eleven ombeds lämna urinprov
 • föräldrar informeras
 • möte inplaneras med elev, föräldrar, rektor, skolsköterska, kurator, mentor/klassf.
 • eleven får hjälp till behandlingsinsatser
 • anmälan görs till socialförvaltning
 • anmälan görs till polis, vid innehav eller langning

Likabehandlingsplan

Vi arbetar för att skapa en god arbetsmiljö genom att förebygga och agera mot all form av våld, kränkning och utfrysning. Alla ska känna sig trygga och respekterade i skolan.

Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkande behandling kan äga rum i alla miljöer – när som helst. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Kränkningar kan äga rum mellan elever såväl som mellan personal och elever. Den som uppger att han eller hon blivit kränkt måste alltid tas på allvar

Alla som vistas i skolan har ett ansvar att, vid misstanke eller konstaterande av någon form av kränkande behandling, rapportera till skolpersonal. Kränkningar kan vara ett dolt problem. Det är därför viktigt att alla är vaksamma och reagerar om någon far illa. Kränkande behandling blir aldrig bättre för att man undviker att ta itu med den tidigt, Situationen blir heller aldrig sämre av att man går in med åtgärder för att stoppa kränkningar.

Kränkningarna kan vara:

 • fysiska (t ex att bli utsatt för slag och knuffar)
 •  verbala (t ex att bli hotad eller kallad kränkande benämningar)
 • psykosociala (t ex att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)
 • text- och bildburna (t ex klotter i form av rasistiska symboler, brev och lappar e-post, sms och mms)
 • materiella (t ex punkterat däck, knäckt penna)

Våld och hot om våld accepteras ej av skolan och polisanmäls av rektor.

Elever hittar likabehandlingsplanen på skolans Teams.länk till annan webbplats Du kan också begära ut den genom att kontakta Halmstad Direkt, direkt@halmstad.se, och ange diarienummer UAN2019/00417.