Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

PM vid brandlarm

Obligatoriskt för alla på Kattegattgymnasiet att känna till

 • Lämna lokalerna omedelbart. Utrymningsplan finns på varje våningsplan och vid samtliga entréer.
 • Om möjligt, stäng eventuellt öppna fönster.
 • Stäng dörren till den lokal gruppen lämnat. Behåll lugnet.
 • Hiss eller lyftplattor får ej användas i samband med utrymning.
 • Rörelsehindrade elever skall hjälpas/bäras ner för trapporna.
 • Undervisande lärare vid larmtillfället ansvarar för gruppens utrymning och skall lämna salen sist.
 • Om det finns rök i korridoren/trappan, rör dig lugnt och, om möjligt, kryp ut, då röken är tätare i ansiktshöjd än vid golvet.
 • Återsamling för:
  • Skepparegtan sker på parkeringsplatsen framför paviljongerna.
  • Byggskolan sker återsamling på gräsplanen mitt emot huvudentrén.
  • Kristinehedsgymnasiet sker återsamlingen på innegården.
 • Håll ihop gruppen och behåll lugnet.
 • Om någon saknas vid återsamlingen, skall detta omedelbart meddelas till räddningsledningen av undervisande lärare. Uppgift om var gruppen befann sig vid larmtillfället skall i så fall också alltid meddelas.
 • Stanna kvar på samlingsplatsen tills andra order kommer från räddningsledningen. Håll ihop gruppen.

Du äger inte rätt att själv avgöra om ett larm är falskt eller äkta.
Agera därför alltid enligt detta PM när larmet går.