Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ordnings- och trivselregler vid Kattegattgymnasiet

Vi på Kattegattgymnasiet vill att vår skola ska vara en plats som utvecklar elevers förmågor och får individer att växa. Därför är det viktigt att skapa en miljö där alla respekterar varandra, trivs och känner sig trygga.

Detta innebär att jag som elev tar ansvar för att…

…reagera på kränkande språk och beteende
Ingen mår bra av att tryckas ner och behandlas illa. Skolan är ju elevernas arbetsplats och där ska man känna sig respekterad. Dessutom är det i lag förbjudet att kränka andra människor.
Läs mer i vår Likabehandlingsplan.

…komma i tid och ha rätt material med mig
Om man kommer för sent stör det andra elever och lärare därför att de tappar koncentrationen. Du missar även nödvändig information.
Sen ankomst rapporteras vilket kan påverka din CSN-ersättning det vill säga att du kan få den indragen.

…bidra till en god arbetsro
Vi har olika lätt att koncentrera oss och för att alla ska kunna ta till sig undervisningen på bästa sätt är det viktigt med ett lugnt och positivt arbetsklimat i klassrummet.

…i matsalen ta med mig all min disk till diskrummet
Måltidspersonalen ska inte behöva plocka efter nästan vuxna elever.

… mobiltelefonen är tyst och undanlagd under lektion
Ibland kan mobilen vara ett hjälpmedel i undervisningen och då fyller den sin funktion men den ska inte användas i privat syfte under lektionstid.

…respektera rökförbudet på skolans område
Enligt svensk lag råder tobaksförbud i skolan (det vill säga även snus och el-cigaretter). Förbudet gäller också vid gemensamma aktiviteter som anordnas av skolan på annan plats.

… inte äta och dricka under lektionstid
Vatten är den enda tillåtna drycken i lektionssalarna.

… låta bli att skräpa ner eller klottra i skolan
Då Kattegattgymnasiet är en stor arbetsplats med många elever och personal är det viktigt att vi alla hjälps åt att hålla rent och fritt från klotter, skräp, snus och så vidare.