Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hantering av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddslagen

När du anmälerdig till studier i någon av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens studieformer, kommer dina inlämnade personuppgifter att förtecknas i olika databaserade register hos utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och på den skola du går. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera viktiga handlingar som t ex betyg, studiebidrag och studieplaner. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse, enligt Dataskyddslagen Artikel 6 (laglig behandling av personuppgifter) Skäl 40–49. Vissa uppgifter om dig kommer enbart att sparas under din studietid (3 år) andra, som t.ex. Betyg sparas på skolan i 6 månader efter din examen och därefter finns betygen hos kommunarkivet.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter Dataskyddslagen Artikel 12 till 13. Enligt Dataskyddslagen har varje registrerad rätt att begära ut uppgifter om vad som sparas i våra system, efter skriftlig ansökan, angående personuppgifter som rör den sökande. (Artikel 15)

Personuppgiftsansvarig är utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss på direkt@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Samtycke till publicering

På skolans hemsida samt i vårt Intranät (Unikum) kommer i förekommande fall delar av skolarbetet och andra uppgifter att publiceras. Det kan röra sig om namn och ibland även bilder. Vi behandlar dessa uppgifter med stor varsamhet. Du ger ditt godkännande till publicering på blanketten som du får vid skolstarten.