Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Språkintroduktion - IMS

Språkintroduktionen är för dig som:

  • Är nyanländ i Sverige eller kommer från grundskolans förberedelseklass.
  • Är asylsökande eller har tillfälligt uppehållstillstånd och är under 18 år.
  • Har permanent uppehållstillstånd och är mellan 16 och 20 år.
  • Inte har tillräckliga kunskaper i svenska och andra ämnen för att börja på ett nationellt gymnasieprogram.

Här får du träning i svenska språket och andra ämnen, så att du så fort som möjligt kan gå vidare till gymnasieskolan, andra studier eller till yrkeslivet.
Undervisningen är individuellt anpassad och du studerar här mellan ett och fyra år beroende på dina förutsättningar, tidigare skolbakgrund, ambition och ålder.

Målsättning

Målet för dig som elev är att bli godkänd i de nationella kurserna för grundskolan (årskurs 9) i svenska som andraspråk, matematik, engelska samt en del andra grundskolekurser.

Om du når godkänt betyg (E) i åtta ämnen blir du behörig till gymnasieskolans yrkesförberedande program. Når du betyget E i tolv ämnen blir du behörig till gymnasieskolans högskoleförberedande program.

Innehåll

När du börjar studera placeras du i en mottagningsgrupp där dina kunskaper i olika ämnen kartläggs. Därefter placeras du i en grupp, på en av Halmstads kommunala gymnasieskolor, som motsvarar dina behov av stöd och utmaningar.  

Om du inte har några som helst kunskaper i svenska börjar du med att läsa svenska som andraspråk, estetiska ämnen och idrott. Har du inte gått i skolan alls får du lära dig att läsa och skriva. Senare har du möjlighet att läsa matematik, engelska och natur- och samhällsorienterande ämnen.

När du bedöms ha nått en tillräcklig kunskapsnivå i svenska, har du möjlighet att läsa ett eller flera av dessa ämnen i en grupp på ett gymnasieprogram.

Praktik

Du som vill prova på arbetslivet och träna din svenska på en arbetsplats har möjlighet att kombinera studierna i skolan med praktik någon eller några dagar i veckan. Du måste då kunna kommunicera muntligt. Du får studiehandledning på ditt modersmål.

Antagning och ansökan (application)

Du kan anmäla dig när som helst till språkintroduktionen.

Gör din anmälan på svenska här.

Gör din anmälan engelska (Application for education in english).

Du kan få hjälp med att fylla i anmälan i Rådhusets reception

  • måndag - torsdag, klockan 8-17
  • fredag, klockan 8-16.