Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Introduktionsprogram - IM

Introduktionsprogrammet vänder sig till dig som inte uppnått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram Det finns fyra olika introduktionsprogram och alla syftar till förberedelse för, och introduktion till, annan utbildning eller till arbetsmarknaden.

De fyra introduktionsprogrammen är:

  • Programinriktat val (IMV)
  • Yrkesintroduktion (IMY)
  • Individuellt alternativ (IMA)
  • Språkintroduktion (IMS)

Programinriktat val (IMV)

Introduktionsprogrammet för dig som är nära behörighet till ett nationellt program. IMV är sökbart mot alla yrkesprogram, i gymnasievalet.

Behörighetskrav: Du har minst E i SV/SVA, MA, EN + 3 ämnen eller minst E i SV/SVA, MA eller EN + 4 ämnen.

Yrkesintroduktion (IMY)

Introduktionsprogrammet för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning som leder till studier på ett yrkesprogram eller som ska underlätta en etablering på arbetsmarknaden.

Yrkesintroduktion ska i huvudsak innehålla yrkesinriktad utbildning. Detta introduktionsprogram innehåller ofta praktik.

Individuellt alternativ (IMA)

Introduktionsprogrammet för dig som behöver en individuellt anpassad utbildning med mål att gå vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning (tex gymnasieprogram) eller arbetsmarknaden.

Det finns ej reglerat vad programmet måste innehålla, utan planen läggs utifrån dina behov, förutsättningar och mål med utbildningen. Du kan läsa grundskoleämnen, delar av/hela gymnasiekurser, ha praktik. Det finns många möjligheter!

Ny i Sverige/new in Sweden

Språkintroduktion - IMS
Introduktionsprogrammet för dig som är nyanländ i Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket.