Vallåsskolan

Vallåsskolan ligger cirka fyra kilometer öster om centrala Halmstad. Skolan består av tre byggnader, två för skolår F-3 och en för skolår 4-9 och cirka 700 elever går på skolan. Verksamheten består också av fyra fritidshemsavdelningar. I skolår 6 börjar elever från Brearedsskolan sin undervisning på Vallåsskolan en dag i veckan och från och med skolår 7 tillhör eleverna Vallåsskolan.

Hitta hit

Adress:
Vallåsskolan, 302 57 Halmstad