Stenstorpsskolan

Stenstorpsskolans vision är att skapa en trygg och lärande miljö. Vår undervisning ska vara inspirerande och motiverande för både elever och lärare. Det är viktigt att våra elever känner sig välkomna och upplever en glädje i att lära sig och utvecklas utifrån sin egen förmåga. Det går cirka 400 elever på skolan i årskurs 4-9. Hos oss ska alla känna sig sedda och bekräftade och få möjlighet att forma sin framtid.

Till Stenstorpsskolan kommer elever som slutat årskurs 3 på Sofiebergsskolan och Frennarps byskola.

I varje årskurs finns det en matematik/naturkunskapslärare, en svenska/samhällslärare och en engelsklärare som tillsammans med eleverna arbetar för en hög trivsel och måluppfyllelse. Skolan strävar aktivt efter en både köns- och åldersblandad personalstyrka.

Hitta hit

Adress:
Stenstorpsvägen 5, 302 30 Halmstad