Steningeskolan - en skola nära naturen

I april flyttade vi in i nybyggda lokaler på Öhrnvägen i Steninge, som ligger nära både skog och hav. I våra nybyggda lokaler finns klassrum och mindre grupprum för olika aktiviteter. Lokalerna skapar tillsammans med skolgården rika möjligheter till en kreativ och lustfylld lärmiljö där alla barn ges möjlighet att utvecklas, känna trygghet och glädje.

Steningeskolan är en F-3 skola med ca 50 elever. Det finns ett nära samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidsverksamhet. På så sätt skapar vi gynnsamma förhållanden så att alla elever utvecklas, känner trygghet och glädje. Efter årskurs 3 flyttas eleverna till Getingeskolan för att gå årskurs 4-9.

I Harplinge och Steninge har vi ett utvecklingsarbete med 1-12 års perspektiv som utgår från vår helhetsidé "Lärsyntesen" (Ledarskap + Erfarenheter + Medskapande + Kunskap = Utveckling + Lärande) och DIA-modellen. Vårt syfte är att alla ska känna möjlighet till ett reellt inflytande över utvecklingsarbetet i våra verksamheter vilket i sin tur skapar motivation, engagemang och ett ansvarstagande.

Vi arbetar enligt DIA-modellen där elever ges möjlighet att skapa gynnsamma förhållanden att ha ett reellt inflytande kring undervisningen. Detta bidrar till god måluppfyllelse för våra elever.

"Tänk att jag förstår vad som förväntas av mig,
och jag är trygg när någon frågar mig,
tänk att jag får uttrycka vad jag vet,
och andra bryr sig om att lyssna,
tänk att jag får vara med att bestämma,
och jag får göra det som är rätt för mig,
tänk att andra bryr sig om vad jag upplever"

Hitta hit

Adress:
Öhrnvägen 13, 305 72 Steninge