Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ingen antagning till musikklasser

Från och med läsåret 2020/21 upphör möjligheten att ansöka till Östergårdsskolans musikklasser.

Under 2021 påbörjas rivningen av Östergårdsskolan och en ny skola beräknas vara klar till läsåret 2024/25. På den nya skolan byggs inte lokaler anpassade för musikklasser. Detta i kombination med minskat antal sökande elever har det beslutats om att stoppa intaget av elever till musikklasser.

Barn- och ungdomsförvaltningen kommer istället att ta fram ett förslag på en kulturprofil, med bland annat musikklasser, för en ny grundskola på Söder. Utveckling och organisation kommer då att ske i samverkan med kulturskolan.

Elever som idag går i musikklasser på Östergårdsskolan kommer att fortsätta sin utbildning och gå kvar på skolan till årkurs 9.