På Östergårdsskolans årskurs 4-9 går det cirka 650 elever i grundskolan och särskolan. Elever som slutat årskurs 3 på Nyhemsskolan och Linehedsskolan flyttas till Östergårdsskolan.

Av skolans 30 klasser är sex stycken musikklasser. Eleverna som går där rekryteras efter intagningsprov och kommer från hela kommunen.

Hitta hit

Adress:
Carl Kuylenstjernas väg 1, 302 52 Halmstad