Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Skolhälsovården Furulundsskolan

Vårt uppdrag

Det är viktigt med en god hälsa för att klara skolans krav. Vårt uppdrag är främst förebyggande och hälsofrämjande för att eleverna ska klara sina ämnesmål. Vid frågor gällande sjukvård, var god ring 1177 eller kontakta er vårdcentral. Skolhälsovården är frivillig och kostnadsfri. Skolhälsovården har som regel tystnadsplikt men då misstanke om att ett barn far illa finns skyldighet att samverka med socialtjänsten. Vi ingår i elevhälsoteamet och samverkar där med rektorer, kurator och specialpedagoger. Vi erbjuder hälsobesök och vaccinationer, enligt ett nationellt basprogram, se nästa sida. Du är alltid välkommen att följa med ditt barn till skolsköterskan, hör av dig isåfall för att boka en tid. Eleverna har rätt att söka upp den medicinska elevhälsan för enklare sjukvårdsinsatser under öppen mottagning.

Öppen motttagning finns på måndagar 08:30-09:30; tisdagar till fredagar kl 10:30-12:00.


BASPROGRAM

Förskoleklass:

Hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare.

Kontroll av tillväxt och syn.

Årskurs 1:

 Hörselkontroll

Årskurs 2:

Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.Hälsobesök med kontroll av tillväxt.

Årskurs 4:

Hälsosamtal med kontroll av tillväxt och rygg.

 Årskurs 5:

 Erbjudande om vaccination mot HPV för flickor.

Årskurs 7:

 Hälsosamtal med kontroll av tillväxt, pubertet och rygg.

Årskurs 8:

Erbjudande om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Kontrollelever kallas enligt riktlinjer och behov.