Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Furulundsskolan

personalen augusti 2019

Furulundsskolan är en F-9 med ca 750 elever som ligger centralt i Halmstad. Vi har gångavstånd till centrum, resecenter, stadsbibliotek, Arenahall och till det centralt belägna friluftsområdet Galgberget.

Skolutvecklingen tar sin utgångspunkt från elevernas behov och det kollegiala lärandet genomsyrar detta arbete. På skolan utvecklar vi tillsammans tillgängliga lärmiljöer där undervisningen ska vara likvärdig och präglas av trygghet och studiero. I detta arbete har elevhälsan, skola och fritidshem ett nära samarbete.

I vår Helhetsidé (som du hittar under relaterad information nedan) kan du ta del av hur vi kvalitetssäkrar vår verksamhet

Vi fortsätter att växa på grund av inflytt och aktiva val från vårdnadshavare. Eftersom skolans elever, lokaler och utemiljö är uppdelade stadievis, upplevs skolan inte för stor. Vi har nu två tillagningskök och två matsalar, vilket på ett mycket positivt sätt underlättar matsituationen för alla elever.

På Furulundsskolan har vi tre klasser i varje årskurs. Vi har fyra fritidsavdelningar.

Trygghet, lärande och utveckling

På Furulundsskolan tar vi ett gemensamt ansvar för elevernas trygghet, lärande och utveckling. Tyngdpunkten på detta ansvar ligger på teamen/årskursen i ett nära samarbete med elevhälsan. Elevhälsan består av 3 rektorer, 3 specialpedagoger, 2 skolsköterskor, 2 kurator samt en socialpedagog.

Vi fortsätter att utveckla undervisningen utifrån vad forskningen lyfter fram som framgångsfaktorer. Vårt utvecklingsarbete utgår från vår helhetsidé.

Bibliotek

Skolan har ett mycket bra biblioteklänk till annan webbplats. Skolbibliotekarien har ett nära samarbete med skola och fritids. Vi har en stor och flexibel multimediesal som rymmer ca 300 personer.