Furulundsskolan

Furulundsskolan är en f-9 med över 700 elever som ligger centralt belägen i Halmstad. Vi har gångavstånd till centrum, tågstation, stadsbibliotek, Arenahall och till det centralt belägna friluftsområdet Galgberget. Vi är en skola som tar ansvar för att eleverna ska lyckas i skolan. Skolutvecklingen tar sin utgångspunkt från elevernas behov och det kollegiala lärandet genomsyrar detta arbete. Elevhälsan, skola och fritidshem har ett nära samarbete i syfte stärka trygghet och studiero som är en viktig grund för hög måluppfyllelse. Under relaterad information nedan finns två dokument som på ett tydligt sätt beskriver vår skola och vårt arbete: Arbets- och utvecklingsorganisationen samt elevhälsoplanen.


Hitta hit

Adress:
Karl Ifvarssons gata 25, 302 47 Halmstad