Furulundsskolan

Furulundsskolan är en F-9 med ca 750 elever som ligger centralt i Halmstad. Vi har gångavstånd till centrum, resecenter, stadsbibliotek, Arenahall och till det centralt belägna friluftsområdet Galgberget.

Skolutvecklingen tar sin utgångspunkt från elevernas behov och det kollegiala lärandet genomsyrar detta arbete. På skolan utvecklar vi tillsammans tillgängliga lärmiljöer där undervisningen ska vara likvärdig och präglas av trygghet och studiero. I detta arbete har elevhälsan, skola och fritidshem ett nära samarbete.

Under relaterad information nedan kan du ta del av vår helhetsidé vars syfte bland annat är att kvalitetssäkra vår verksamhet.


Hitta hit

Adress:
Karl Ifvarssons gata 25, 302 47 Halmstad