Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Brunnsåkersskolans skol- och elevråd

Brunnsåkersskolans elevråd

Skolans elevråd består av en representant per klass. Några av dessa elever bildar sedan vår elevrådsstyrelse. Vi har ett elevråd för åk 4-6 och ett för åk 7-9. Elevrådsstyrelsen, skolvärd och rektor ingår i båda grupperna. Elevråden träffas ungefär en gång/månad och tar då upp frågor som till exempel kommit upp från klassråd.

Brunnsåkersskolans skolråd

På Brunnsåkersskolan har vi ett skolråd som träffas 4-5 gånger per läsår. Vid varje läsårsstart anordnar vi föräldramöten i alla klasser. Vid dessa tillfällen utser klasserna två representanter som sedan turas om att delta i skolråden.

Minnesanteckningar från skolråden kommer att läggas ut på Unikum.