Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Elevhälsan på Brunnsåkersskolan

Alla elever på Brunnsåkersskolan ska uppleva att de utvecklas i skolan genom att må bra utifrån ett socialt och emotionellt perspektiv. Lärandet ska främjas genom aktiv samverkan mellan skolans personal, elever och föräldrar.

Hälsa och lärande går hand i hand. De viktigaste personerna är de vuxna som dagligen finns närmast elever. Elevhälsoteamets uppdrag är att stödja dessa vuxna genom att i första hand arbeta förebyggande, vägledande och utvecklande.

Elevhälsa handlar om att främja hälsa och lärande hos alla elever i skolan men också om att ha fokus på alla elever som är i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteamet ska arbeta utifrån läroplanens grundläggande värden och i samarbete med hemmen främja elevernas harmoniska utveckling. Det är viktigt att skapa en samsyn kring elevers utveckling och lärande. Elevhälsans arbete är en viktig del av skolans arbete med att skapa goda miljöer för lärande och utveckling.

Elevhälsoteamet består av:
rektorer, skolsköterska, kurator, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, skolvärd. Arbetet sker även tillsammans med skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsans ska ha ett särskilt ansvar med att vara ett stöd i att stärka elevernas hälsa/lärande och därmed påverka elevernas möjligheter att nå målen. (SOU 2000:19)