Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hälsa och trygghet

För oss är det viktigt att alla elever mår bra och att skolan ska vara en miljö som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsa Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa för alla elever, från förskoleklass till gymnasiet. På varje skolenhet ska det finnas tillgång till skolsköterska och skolläkare.

Den centrala barn- och elevhälsan bedriver kvalitativa och likvärdiga pedagogiska stödinsatser utifrån barn- och elevhälsa inom förskola och grundskola. Utgångspunkterna är läroplaner, skollag, hälso- och sjukvårdslag, Halmstads kommuns vision och mål samt barn- och ungdomsförvaltningens huvudprocesser.