Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Individuell utvecklingsplan i årskurs 1-5

I årskurser där betyg inte sätts ska lärare göra skriftliga individuella utvecklingsplaner. Är du elev i årskurs 1-5 får du en gång per läsår en skriftlig individuell utvecklingsplan i verktyget Unikum.

Planen innehåller omdömen om elevens kunskapsutveckling och en sammanfattning om vilka insatser eleven behöver för att nå kunskapskraven och kunna utvecklas så långt som möjligt, inom ramen för läroplanen.

Utvecklingsplanen handlar både om elevens utveckling i skolan och hur eleven bäst kan få stöd för sin utveckling i framtiden. Det är skollagen som bestämmer vad den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska innehålla. 

De överenskommelser eller individuella utvecklingsplaner som du som elev gör tillsammans med vårdnadshavare och lärare dokumenteras i Unikumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du loggat in i Unikum för första gången

 • Byt lösenord vid första inloggningstillfället.
 • Lägg in kontaktuppgifter (glöm inte skriva in din epost-adress så att du kan få notiser).
 • Gör din presentation och lägg gärna in en bild på dig själv.
 • Välj om dina kontaktuppgifter ska vara dolda eller vara synliga för övriga elever och vårdnadshavare.

Frågor och svar om IUP-verktyget 

 • Vem kan föreslå upp ett mål?


  Elev, lärare och vårdnadshavare har alla tillgång till att föreslå IUP-mål.
 • Var kan man skriva en kommentar?


  Överallt i IUP-mallen där man som användare kan skriva in något, markeras det upp med en gul färg i kommentarsrutan. I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper, och kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare i IUP-stödet.

 • Vad betyder de olika nivåerna i måltrappan?


  • Nytt = nyligen uppsatt mål.
  • Pågående = barnet/eleven har nu varit i dialog om målet med sin lärare och börjat jobba med målet.
  • Klart = Barnet/eleven anser att målet är uppfyllt och väntar på dialog med lärare.
  • Uppfyllt = Läraren är överens om att målet är uppfyllt

 • Hur får man veta när något nytt är inskrivet i IUP-stödet?


  För att bli informerad när det händer något kring sitt barns IUP är det bra om man har angett sin e-post i inställningarna i Unikum. Då får man automatiskt notiser via e-post och behöver själv inte logga in i systemet för att få veta om något nytt har hänt. Elever och föräldrar måste själva registrera en epost-adress i Unikum.
 • Vem kan se vad i verktyget?


  • Detaljerad information om ett barns lärande, t.ex. den individuella utvecklingsplanen, kan endast ses av eleven, vårdnadshavare och av undervisande lärare.
  • Om man skriver i en klassblogg kan lärare, klassens elever och vårdnadshavare se det som skrivs. En klassblogg är ett verktyg där pedagogerna kan informera. Det kan vara information till undervisande lärare, elev och/eller vårdnadshavare.
  • En elev kan välja att ha en egen blogg som enbart ses av eleven själv.
  • Som elev och vårdnadshavare kan man se vilka andra elever som går i klassen och vilka som är vårdnadshavare till klasskamrater, precis som i klasslistan på papper.

 • Vad händer med informationen om eleven i verktyget?


  Informationen sparas på en server som sköts av Unikum på uppdrag av Halmstads kommun. Unikum är kommunens ombud och styrs av de regler och lagar som gäller för kommunen. Informationen sparas så länge eleven går i grundskola i Halmstads kommun. Efter avslutad grundskola bevaras IUP:n i ytterligare 5 år.Det finns ett arkiv för varje elev där man har möjlighet att blicka bakåt för att se vad man har skrivit tidigare terminer.
 • Hur gör jag om jag inte har tillgång till dator?


  Systemet stöder att all information kan skrivas ut på papper. Vårdnadshavaren kan ha som alternativ att få information på papper istället för digitalt.   
 • Vad behövs på datorn för att kunna använda verktyget?


  Det som krävs är en dator med uppkoppling mot internet. Webbläsaren Internet Explorer fungerar från version 5.5 eller Firefox från version 1.0. Unikum fungerar även i Mac-miljö och de webbläsare som finns för Mac.
 • Sekretess i verktyget


  Hur fungerar internetsäkerheten hos leverantören Unikum?Servrarna där informationen sparas är fysiskt placerade hos ett driftsföretag med hög säkerhet. Servrarna befinner sig bakom en brandvägg, och säkerheten blir därmed högre än för papper som skickas hem i elevens ryggsäck. Information som skickas mellan din dator och servern är även krypterad. För inloggning krävs ett användarnamn och lösenord. Man kan som användare bidra till att upprätthålla säkerheten för din information genom att ha ett bra lösenord och hålla detta lösenord hemligt för andra.Hur fungerar offentlighetsprincipen om IUP?Precis som betygen så är IUP med skriftliga omdömen en allmän handling, oavsett om den finns på papper eller i digital form. Enligt offentlighetsprincipen kan vem som helst i Sverige begära ut allmänna handlingar som finns i en kommun, men en sekretessgranskning av IUP:n med de skriftliga omdömena görs för att se om det är någonting som behöver lyftas ut, trots att det inte ska innehålla känsliga uppgifter. Det som skrivs i IUP-stödet ska inte innehålla känsliga eller integritetskänsliga uppgifter.Måste man ge sitt samtycke för att kunna använda digital IUP?Halmstads kommun behöver inte vårdnadshavarens eller elevens samtycke för att skriva pedagogisk dokumentation om barnet i Unikum. Skolan har skyldighet att genomföra utvecklingssamtal och även upprätta individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. För att det ska kunna göras krävs det att pedagoger dokumenterar. Dokumentationen kan ske digitalt så länge hänsyn tas till dataskyddsförordningens bestämmelser.Varför behöver Halmstads kommun mina personliga uppgifter?Behandling av personliga uppgifter behövs för att man ska kunna använda sig av användarnamn och lösenord samt att man i systemet ska kunna bestämma vem som ska kunna se vilket innehåll. En annan orsak är att man med hjälp av personnummer kan säkerställa att endast vårdnadshavare får tillgång till sitt barns IUP och ingen annan. Eftersom säkerheten är så viktig har Integritetsskyddsmyndigheten gett kommuner och skolor tillstånd att använda personnummer i datasystem för att administrera skolan.  Vem lägger in bilder?Det gör den enskilda användaren själv. Halmstads kommun lägger inte in bilder på någon användare i systemet. Användaren bestämmer själv sina personliga inställningar i systemet och därmed också vilken bild som ska synas.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är till för att komma fram till hur eleven bäst kan få stöd så att kunskap och social utveckling kan bli så bra som möjligt. Hur det ska ske kommer elev, vårdnadshavare och lärare gemensamt fram till under utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtal ska hållas minst en gång per termin i alla årskurser och skolformer.

Eleven ska tillsammans med lärare och vårdnadshavare se tillbaka på hur eleven utvecklats i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen eller ämnesområden som eleven fått undervisning i.

Utifrån återblicken ska utvecklingssamtalet sedan handla om hur elevens utveckling i skolan kan bli så bra som möjligt i framtiden. Hur kan eleven bäst få stöd och vilka insatser kan behövas så att eleven når kunskapskraven? Hur kan eleven i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen?

 • Vad förväntas vårdnadshavare göra inför utvecklingssamtalet?


  • Logga in i systemet och gå till ditt barns IUP-översikt.
  • Läs igenom de olika flikarna, t.ex. "Mina ämnen" och "Min IUP" och diskutera tillsammans med ditt barn den självskattning som han eller hon gjort.
  • Under fliken "Mina ämnen" finns lärarnas skriftliga omdömen, och dessa förväntas du också läsa. Här finns även planeringar och bedömningsmatriser.
  • Under fliken "Inför mitt utvecklingssamtal" kan du lämna synpunkter, ställa frågor eller informera om sådant som du tycker är viktigt att ta upp inför/under utvecklingssamtalet.
  • Det går också bra att kontrollera tidigare mål och gärna lämna förslag på framtida mål.
  • IUP-stödet innehåller fritext-fält, bl.a. i anslutning till elevernas IUP och skriftliga omdömen. I fritext-fälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper och kränkande uttalanden är inte tillåtna. Det gäller för alla användare i IUP-stödet.

 • Vad förväntas elever göra inför utvecklingssamtalet?


  • Logga in i systemet och gå till din IUP-översikt.
  • Gå igenom de förberedande frågorna som finns under de olika flikarna. Det står ett "E" i en liten ruta framför de frågor du ska besvara. Vissa rutor kan flera personer svara på.  
  • Läs även lärarens skriftliga omdömen som finns under fliken"Mina ämnen".
  • Följ upp dina gamla mål, och ändra status (självskattning) när du tycker att du är klar.
  • Du får gärna ge förslag på vilka nya mål som du helst vill jobba mot.
  • I vissa rutor kan du skriva i fritext, och då är det viktigt att du tänker på att inte skriva sådant som kan vara känsligt, och du får självklart inte skriva kränkande uppgifter om andra. Det gäller för alla användare i IUP-stödet.

Kontakt vid frågor om IUP-verktyget

Frågor kringSom förälderSom elevSom pedagog

Mitt lösenord fungerar inte

Ta kontakt med ditt barns lärare eller via mail till de centrala administratörerna.

Om ditt lösenord fungerar då du loggar in på datorn men inte till IUP-stödet så kontaktar du din lärare.

Om ditt lösenord fungerar då du loggar in på datorn men inte till IUP-stödet kontaktar du skoladministratören eller de centrala administratörerna.

Användandet av IUP-stödet

Ta hjälp av stödmaterial som finns på www.Halmstad.se eller på www.unikum.net. Be ditt barns lärare om hjälp eller manualer.

Ta hjälp av det stödmaterial som finns på www.unikum.net eller fråga din lärare.

Ta hjälp av det stödmaterial som finns på lärplattformen Portal 035. Vidare kan du kontakta er skoladministratör, eller någon av de centrala administratörerna.

Uppgifterna i IUP-stödet

Uppgifter om mig saknas eller misstämmer - kontakta ditt barns lärare.

Uppgifter om mig eller mina vårdnadshavare stämmer inte - kontakta din lärare.

Om t.ex. elev eller personal saknas, elev kopplad till fel klass, vårdnadshavare saknas behöver du som lärare kontakta de centrala administratörerna.