Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lummerskolan

På Lummerskolan finns ett väl utvecklat pedagogiskt arbetssätt som är anpassat för elever inom grundsärskolan med utvecklings-relaterade kognitiva funktionsnedsättningar t.ex ADHD och autismspektrumtillstånd.

Autismspektrumtillstånd är en funktionsnedsättning som kan påverka sättet att tänka, samspela och kommunicera. Skolan följer grundsärskolans kursplan och har även fritidsverksamhet. Lummerskolan ligger på Lummervägen i Söndrum.

Grunder i Lummerskolans verksamhet

Grunderna i Lummerskolans verksamhet är att skapa en positiv och inbjudande lärmiljö för elever i grundsärskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd.

Grunderna i arbetssättet på Lummerskolan är:

 • att personalen har goda teoretiska kunskaper om funktionsnedsättning inom autismspektrumtillstånd.
 • att ge eleverna mening och sammanhang i sin tillvaro genom att tydliggöra tid och rum.
 • att ge eleverna användbara färdigheter som kan överföras till vuxenlivet. 
 • att sträva efter olika sätt att kommunicera som eleven kan förstå och använda.
 • att samverka med föräldrar och annan personal som kommer i kontakt med eleverna. 
 • att målet är att eleverna skall få ett så meningsfullt och självständigt vuxenliv som möjligt
 • Individanpassning som tar sin utgång i elevernas intresseområde.
 • Personalen har utvecklingsbenägenhet som leder oss framåt och håller oss ajour med ny forskning, pedagogiska rön och synsätt om funktionsnedsättningen.

Kunskap och lärande

Att anpassa skolmiljön och integrerande lärandesituationer så att elever med funktionsnedsättning inom autismspektrumtillstånd ges samma möjlighet att tillgodogöra sig inlärningen som övriga.

Att tydliggöra lärandemiljöer och inlärningssituationer med hjälp av anpassningar och hjälpmedel så att eleverna upplever den begriplig och stimulerande.  

Individuell undervisning

Att göra det möjligt för eleverna att följa läroplan och kursplaner för grundsärskolan med hjälp av strukturerad pedagogik och anpassat läromedel. Undervisningen sker både individuellt och i små undervisningsgrupper.

Inflytande/delaktighet

 • Att eleverna med denna typ av svårigheter ges möjlighet att på sina villkor vara delaktiga i en integrerad lärandesituation.
 • Att arbeta mot fortsatt inkludering genom att sprida kunskap om funktionsnedsättningen och hur man anpassar undervisning för dessa elever i grundsärskolan.
 • Kontinuerligt träna eleverna i socialt lärande för att förbereda eleverna för ett så självständigt vuxenliv som möjligt där de kan känna sig delaktiga i samhället.
 • Hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga till kommunikation. Genom kommunikation får man inflytande och kan påverka. Eleverna inom autismspektrumtillstånd kan ha svårt med kommunikation och behöver mycket tid och många dimensioner av inlärning för att utveckla denna förmåga.

Personal på Lummerskolan 

Verksamheten leds av legitimerade lärare för grundsärskolan samt elevassistenter. Personalen planerar undervisningen för att kunna ge eleverna optimalt stöd och omsorg i lärandesituationerna.  

Fritidshem

För elever med behov av skolbarnomsorg har skolan ett fritidshem, där den ordinarie personalen arbetar.