Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ansöka om fritidshem på grund av familjens situation eller behov av särskilt stöd

Fritidshemsplats på grund av familjens situation

Barn som har behov av fritidshem på grund av familjens situation har rätt till plats på fritids. Det kan till exempel vara när vårdnadshavare är långtidssjukskriven eller sjuk-/förtidspensionerad.

Om ditt barn är allvarligt sjukt kan du ansöka om plats i fritidshem för syskonet. I ansökan ska det finnas ett intyg eller utlåtande från en läkare där det framgår vilka tider och i vilken omfattning det sjuka syskonet behöver ha båda sina vårdnadshavare hos sig. Vid ensam vårdnad bedöms syskonets behov enbart utifrån en vårdnadshavare. Den beviljade platsen i fritidshem kan aldrig sträcka sig utanför fritidshemmets normala öppettider.

Skolans rektor gör en särskild prövning när ansökan kommer in.

Fritidshemsplats på grund av behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska få förtur och skyndsamt erbjudas plats i fritidshem och det stöd som krävs. Det kan till exempel vara på grund av språkutveckling eller barn i glesbygd.

Bedömning av vilka insatser som är lämpliga ska göras av rektor, tillsammans med personal och barnets vårdnadshavare.

Ansökan

Ansök om fritidshem på grund av famiiljens situation eller behov an särskilt stödPDF

Fritidshemsplatsen är tidsbestämd av rektor och gäller inte tillsvidare.