Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fritidshem 6-13 år

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13. Elever kan få plats på fritidshem på skolan där barnet går. Ditt barn får vara på fritids under tiden du arbetar eller studerar. 

Anmäl ditt barn till fritidshem

Anmäl ditt barn till fritidshem i e-tjänsten

Om vårdnadshavarna bor i samma hushåll blir båda vårdnadshavarna platsinnehavare och ansvariga för avgiften. Vårdnadshavare som inte bor i gemensamt hushåll ska ansöka om delad placering när behov av omsorg finns i båda hushållen. Hushållen ansöker var för sig, men barnet kan bara ha plats på ett fritidshem.

Fritidshem för ditt barn när du arbetar

Du som arbetar eller studerar har rätt att lämna ditt barn på fritidshemmet den tiden du arbetar eller studerar, inklusive skälig restid till och från arbete eller skola. Om du är arbetslös eller föräldraledig har du inte rätt att lämna barn på fritidshem. Om du har semester eller annan ledighet är ditt barn också ledigt.

Säga upp plats

Säg upp plats i fritidshem

Om barnet har en plats på förskola eller pedagogisk omsorg i kommunen ska vårdnadshavaren säga upp platsen på förskolan och ansöka om plats i fritidshem.

Uppsägningstiden är 30 dagar från uppsägningsdagen, det vill säga den dag som registreras i e-tjänsten. Avgift betalas under hela uppsägningstiden och platsen kan nyttjas under uppsägningstiden.

Så här säger du upp din plats

Vårdnadshavaren som är platsinnehavare gör uppsägningen i e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna godkänna uppsägningen.

Det räcker inte att muntligen säga upp platsen till personal på fritidshemmet, utan uppsägningen måste alltid göras i e-tjänsten. När du gjort din uppsägning i e-tjänsten ska du även meddela även personalen på fritidshemmet.

Om du inte har e-legitimation

Du som vårdnadshavare måste ha e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att kunna logga in i e-tjänsten. Har du inte möjlighet att använda e-legitimation kan du kontakta oss, så kan vi gå in som ombud och hjälpa dig med din ansökan.

Ändra schema

Du ska registrera nytt schema i e-tjänsten när dina arbets- eller studietider ändras. Om du ändrar ditt schema med kort varsel ska du även meddela personalen på fritidshemmet.

Kommunen har rätt att kontrollera din arbets- eller studietid med din arbetsgivare eller utbildningsanordnare.

Om fritidshemmen i Halmstads kommun

grundskolornas webbplatser kan du läsa mer om fritidshemmen på respektive skola. Fritidshemmen i Halmstads kommun öppnar klockan 06:30 och stänger klockan 18:30 varje vardag.

 • Är fritids öppet under sommarlovet?


  Ja, men under sommaren är vissa fritidshem stängda, vilket innebär att ditt barn kanske inte kommer att vara på sitt ordinarie fritidshem och kanske inte heller med den ordinarie personalen. Mer information om detta får du via personalen när det blir aktuellt. Du betalar ordinarie avgift för platsen.
 • Vad händer med fritidshemsplatsen om barnet är borta en längre tid?


  När ditt barn ska vara borta en längre tid från fritidshemmet behöver du meddela personalen på fritidshemmet och ändra ditt schema i e-tjänsten.Om ditt barn uteblir från fritidshemmet mer än en månad utan att du meddelat det, kommer du att få information om att platsen upphör 30 dagar senare om du inte hör av dig till fritidshemmet.Om du har anmält frånvaron till fritidshemmet får du behålla platsen i tre månader. Därefter sägs platsen upp. Du behöver då ansöka om plats på nytt om barnet ska börja på fritidshemmet igen.Tänk på att säga upp din plats i e-tjänsten om ditt barn ska vara borta en längre tid.
 • Hur får jag lämna mitt barn på fritidshem när jag är sjukskriven?


  Om du som förälder får sjukpenning gäller samma schema för barnet som innan du blev sjukskriven. När sjukpenning övergår till sjukersättning finns inte längre något omsorgsbehov utifrån arbete eller studier och då har du inte längre rätt till plats i fritidshem för ditt barn.
 • Hur får mitt barn vara på fritidshem när jag har graviditetspenning?


  När du blivit beviljad graviditetspenning av försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har du inte längre behov och rätt till fritidshemsplats för ditt barn utifrån arbete eller studier.
 • Jag är hemma med mitt ena barn som är sjukt, får jag lämna mitt andra barn på fritidshemmet?


  Ja, barnet har rätt att vistas på fritidshemmet enligt ordinarie schema. Om barnet är allvarligt sjukt kan du ansöka om plats i fritidshem för syskonet.
 • Får jag ha mitt barn på fritidshem om jag är föräldraledig?


  Nej. Om du arbetar fram till förlossningen har du rätt till ordinarie schema i 30 dagar efter förlossningen. Tänk på att säga upp fritidshemsplatsen i e-tjänsten.
 • Får jag ha mitt barn på fritidshem om jag är arbetslös?


  Nej. Om du blir arbetslös har du rätt till ordinarie schema i 30 dagar efter att du blivit arbetslös. Tänk på att säga upp fritidshemsplatsen i e-tjänsten.
 • Plats på fritidshem under lov


 • Önska plats på annat fritidshem vid planeringsdag


  När det är planeringsdag kan du önska plats på ett annat fritidshem.
 • Kan jag ansöka till fritidshem innan mitt barn börjar skolan?


  Ja, ansökan kan göras så fort behov av plats på fritidshem uppstår. Ditt barn kan få fritidsplats innan skolan börjat om avtal är tecknat och personal på fritidshemmet är kontaktad.
 • Hur schemalägger jag tiden på fritids?


  Har du samma schema varje vecka registrerar du en vecka i e-tjänsten, som sedan fortsätter tills du lägger in ett nytt schema. Har du olika tider vecka för vecka registerar du för de antal veckor som du vet tiderna för.  "Jag har lagt in mitt barns schema på e-tjänsten och valde att bara lägga in ett schema, då det är samma tider varje vecka. Men varannan onsdag behöver mitt barn lämnas på fritids lite tidigare. Är detta något jag ska lägga in i e-tjänsten eller räcker det med att säga till personalen?"Är det en permanent ändring så ska du istället registrera ett tvåveckorsschema. Är det en tillfällig ändring räcker det att du meddelar berörd personal på fritids.
 • Kan jag pausa fritidsplatsen under semestern?


  Det går inte att pausa din fritidsplats. Ska du vara borta en längre period kan du säga upp din fritidsplats (30 dagars uppsägningstid) och ansöka på nytt när behovet av fritidsplats uppstår igen. Vanligtvis brukar det inte vara några problem att få plats på samma fritids som tidigare.