Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Förskoleklass - från förskola till skola

Förskoleklass är en obligatorisk skolform för barn, från och med höstterminen det år de fyller 6 år och till dess de börjar grundskolan. I förskoleklassen får barnet en naturlig övergång från förskola till skola. Barnet går förskoleklass i skolan fyra timmar per dag och äter lunch på skolan. 

Anmälan till förskoleklass

Du som är vårdnadshavare och har ett barn som ska börja i förskoleklass får information om detta i god tid innan anmälan öppnar. Om ditt barn ska fylla sex år kommer barnet få en reserverad plats i förskoleklass på en kommunal skola i det elevområde där ni bor. Det innebär att ditt barn är garanterad en plats i förskoleklass på den skolan. Denna plats kan du "Tacka ja" eller "Tacka nej" (vid flytt från kommunen eller vid senare skolstart) till och i e-tjänsten kan du även lämna "Önskemål om annan skola".

Anmälan till förskoleklass 2021/2022 öppnar i början av februari 2021.

Fritidshem

Före och efter skoldagen finns det möjlighet för barnet att vara på fritidshem. Är ditt barn berättigad till och i behov av plats på fritidshem kan du ansöka om det efter att ni fått besked om vilken skola barnet placerats på. Detta beskedet om vilken skola ditt barn kommer att gå på skickas ut under mars.

Barn som bor på Albinsro

För att förbereda framtida elevströmmar till Ranagårdsskolan, som preliminärt står klar hösten 2022 kommer vi från och med 2019 placera barnen från område Albinsro i en klass. Placeringen av klassen kan vara på Bäckagårdsskolan eller på Söndrumsskolan, beroende på hur elevkullarna ser ut.

 • Välja förskoleklass på fristående skola


  Om du vill välja förskoleklass på en fristående skola gör du ett önskemål om annan skola i e-tjänsten. Även anmälan till fristående skolor ska alltså registreras i e-tjänsten. De fristående skolorna har egna köer som barnet måste vara registrerat i. Kontakta den fristående skola du är intresserad av för att få veta hur det fungerar hos dem.
 • Välja förskoleklass på annan kommunal skola än den reserverade


  Kommunal skolaOm du önskar att barnet går på en annan kommunal skola än den där barnet fått en reserverad plats ska du i e-tjänsten lämna önskemål om annan skola. Vi försöker alltid tillgodose ditt önskemål. Vi kan dock inte garantera en plats på den önskade skolan. Skulle du inte få något av dina önskade alternativ har du kvar den reserverade platsen.Om barnet får plats på annan kommunal skola än den reserverade har vårdnadshavare själva ansvar för att barnet kommer till och från skolan. Ingen skolskjuts ordnas av kommunen i detta fall.Om du är missnöjd med ditt barns placering i förskoleklass kan du överklaga beslutet.
 • Om förskoleklass


  I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och barnet får skolvana inför grundskolans första klass. Allt för att stimulera barnets utveckling och lärande samt för att lägga en god grund för den fortsatta skolgången. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra.
 • Elevområde


  Ett elevområde är ett geografiskt område med en eller flera skolor som elever folkbokförda i området ska erbjudas plats på.Söndrums- , Oskarströms- , Nygårds-, och Centrums elevområde har särskilda förutsättningar då det finns flera skolor i området. Alla finns inom ett område som är relativt nära. För att få en bra skolverksamhet i hela området samverkar rektorerna om skolornas organisation och beslutar därefter om antal platser per skola. Rektor på skolan beslutar om barnets placering utifrån principerna nedan.Så fördelas platserna till elever i Söndrums elevområde: (Bäckagårdsskolan, Sömdrumsskolan, Jutarumsskolan)
  • Skolskjutsberättigade elever i elevområde Söndrum får en reserverad plats på Söndrumsskolan.
  • Elever med syskon på grundskolan får en reserverad plats på samma grundskola.

  Så fördelas platserna till elever i Oskarströms elevområde:
  (Esperedsskolan, Valhallaskolan och Åledsskolan)
  • Elever med syskon på grundskolan får en reserverad plats på samma grundskola.

  Så fördelas platserna till elever i Nygårds elevområde:
  (Linehedsskolan och Nyhemsskolan)
  • Elever med syskon på grundskolan får en reserverad plats på samma grundskola.
  Så fördelas platserna till elever i Nissans elevområde: (Furulundsskolan, Slottsjordsskolan och Brunnsåkerskolan)
  • Elever med syskon på grundskolan får en reserverad plats på samma grundskola.

  Elevområdena är fastställda av barn- och ungdomsnämnden.

 • Hjälp med anmälan i e-tjänsten


  Är du osäker på hur du ska logga in i e-tjänsten, se instruktionen så här loggar du in i e-tjänstenPDF.Du behöver e-legitimationSe till att du har en e-legitimation. Har ditt barn två vårdnadshavare är det viktigt att tänka på att båda behöver e-legitimation. Här kan du läsa mer och skaffa legitimationenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du inte redan har en e-legitimation. På Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du också hitta länkar och information om e-legitimation.Har du ingen e-legitimation eller behöver hjälp med din anmälan kan du ta hjälp av Halmstad direkt.