Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Grundskola

I Halmstad finns det 40 grundskolor som erbjuder olika pedagogiska inriktningar och profiler. Av dessa är 36 kommunala grundskolor och 4 fristående grundskolor. Sammanlagt går ca 10 300 elever i den kommunala grundskolan.

I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet och skolan ska ta hand om eleven på bästa tänkbara sätt.

Förberedelseklass för nyanlända 

Om du är nyanländ i Sverige och inte kan språket finns förberedelseklasser. Där får du stöd i att utveckla ditt svenska språk och förbereds för en skolgång och en framtid i Sverige.

Grundskolor med särskild inriktning

I Halmstads kommun finns två kommunala skolor som har särskild inriktning. På Östergårdsskolan finns Halmstads Musikklasser och Österledsskolan erbjuder klasser med fotbollsprofil.

Elever i behov av särskilt stöd

Här kan du läsa mer om elever i behov av särskilt stöd.

Grundsärskola

Här kan du läsa mer om grundsärskolan.