Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Wekalyckans förskola

På förskolan går det barn i åldrarna 1-4 år. Förskolan har fyra avdelningar, Kotten, Ekorren, Tallegren och Granen.

Trygghet på förskolan

Det är viktigt för oss att vara en förskola där alla känner sig trygga och viktiga. Vårt arbetssätt ger barnen utrymme att ta stor del i verksamheten. Vi försöker vidare anpassa förskolemiljön efter barnens behov, göra den tillåtande och tillgänglig vilket stimulerar deras självständighet.

Genusperspektiv på förskolan

Vi ser även på verksamheten och miljön ur ett genusperspektiv. Allting på Wekalyckan ska vara lika attraktivt och roligt för både flickor och pojkar.