Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Vitsippans förskola

På Vitsippan har vi en vision om ett lekfullt lärande för livet. Det måste vara lustfyllt att lära samt att det sker i en tillåtande miljö där man blir sedd för den man är och att man ser till vilka förmågor man besitter/ äger.

"Jag kan, Jag lär mig, Jag får bekräftelse"

I vårt kök lagas maten på plats vilket innebär att det doftar gott från köket samt att maten kommer nylagad när det är dags för lunch, något som vi sätter stort värde på.

Avdelning Rosa pantern

Vi är en småbarnsavdelning med barn i åldern 1-3 år. Vi är tre pedagoger som arbetar på avdelningen. Vi arbetar efter vår läroplan (Lpfö 98). Vi har valt att fördjupa oss i "leken" och våra "vardagssituationer" eftersom vi tycker att det är viktigt för de minsta barnen. I leken får barnen möjlighet att utveckla språket, utveckla sin kompetens med mera

Vi tycker det är viktigt att kunna samspela i många olika situationer i samhället. Därför försöker vi anpassa miljön så att den skall stimulera till bygglek, docklek och rörelselek. Men också till lugnare aktiviteter såsom läsning och lägga pussel, som även de små barnen behöver i vårt stressande samhälle.

Med vardagssituationer menar vi påklädning, tvätta sig, börja klara toalettbesök, städa efter sin lek, ta sin mat med mera. Men även hjälpa till med dukning och bäddning. När barnen börjar klara av detta ökar deras självkänsla, "jag kan!". Det är bra att kunna när barnen flyttar över till de "större" avdelningarna. Vi jobbar medvetet med det, och det får ta tid!

Avdelning Prickan

Hos oss på avdelning Prickan är barnen 2-5 år. Vi är tre pedagoger som arbetar här. På Prickan arbetar vi med att barnen ska få känna tillit till sig själva och sin egna förmåga, att få ta ansvar i en lärande och tillåtande miljö.

Vi möter varje barn utifrån dess förutsättningar och resurser, därför är varje barns inflytande en viktig del i vårt dagliga arbete. Hos oss lägger vi stor vikt vid att vi har roligt tillsammans!

Avdelning Randan

På avdelning Randan har vi barn i åldern 2-5 år. Vi är tre pedagoger som arbetar här på avdelningen. Verksamheten på vår avdelning ska präglas av nyfikenhet, fantasi, lärande och glädje. Vi vill att varje barn ska känna sig delaktig och och känna tilltro till sin egen förmåga i en skapande och språklig miljö.

Avdelning Rutan

Hos oss är barnen 2-5 år. Vi är tre pedagoger som arbetar på avdelningen. Vi arbetar mycket kring barns förmåga att tillägna sig en social kompetens. För oss innebär social kompetens förmågan att kunna samarbeta, kunna kommunicera, visa empati, förmågan att lösa konflikter. Ta ett ansvar, att ha en insikt och förståelse kring begreppet likhet och olikhet, respektera och uppskatta olikheter.