Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Tuvans förskola

Tuvans förskola ligger centralt i Trönninge samhälle. Det centrala läget gör att förskolan ofta tar promenader till bland annat återvinningsstationen och Trönningeskolan som både har bibliotek och gymnastiksal.

Samarbete och helhetssyn är grundpelare i arbetet på Tuvans förskola. Personalen stöttar upp på annan avdelning, avdelningar går samman vid planering och vid andra behov. Detta medför en trygg bekantskap som berikar i möten mellan barn och vuxna på hela förskolan.

Avdelningar

Förskolan består av fyra avdelningar:
Myran, Fjärilen, Humlan och Sländan. Det går cirka 70 barn på förskolan.

Avdelningarna Sländan och Humlan kallar sig numera Gräshoppan eftersom deras samarbete innebär att de till stor del har verksamhet och lokaler tillsammans. De gemensamma lokalerna har gjort att verksamheten fått möjlighet till fler inspirerande och pedagogiska lärmiljöer för barnen och större flexibilitet vid gruppindelning.

ICDP-utbildning

En stor del av personalen på Tuvans förskola har genomgått en ICDP utbildning. ICDP är ett hälsofrämjande samspelsprogram som grundar sig på vad som gynnar barns växande och lärande. Det kan sammanfattas som ett förhållningssätt grundat på samspelets möjligheter och den känslomässiga kommunikationens betydelse för barns utveckling. Barn precis som vuxna är beroende av sin omgivning för att de egna resurserna ska komma fram och kunna användas. Det sker i det vardagliga mötet med vuxna som utvecklar lyhördhet och känslighet för barnets behov.

Förskolans utemiljö

Förskolans stora och omtyckta utemiljö utgör också en gemensam plats för möte, men det finns också möjligheter att skapa avgränsade platser som avdelningarna Myran och Fjärilen kan göra mellan sina avdelningar.