Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Trönninge förskola

Trönninge förskola ligger i Trönninge samhälle och är placerad alldeles i närheten av Trönningeskolan med havet synligt någon kilometer nedanför förskolan. Det korta avståndet till havet nyttjar förskolan väl då barn och personal promenerar dit.

En av förskolans grundtankar är att en helhetssyn på förskolan ska råda och en flexibilitet och ett samarbete utifrån det. Ett exempel på detta är personalens teamarbete för uppbyggnad av pedagogiska lärmiljöer på hela förskolan och den gemensamma utemiljön.

Lärmiljöer som tagit form på förskolan är motorik & sinnena och bygg & konstruktion. Syfte med miljöerna är att ge barnen möjlighet till lärande genom lek, aktivitet och samspel på ett lustfyllt och utforskande sätt.

Avdelningar

Trönninge förskola består av tre avdelningar i två byggnader: Seglet, Bryggan och Masten.