Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avdelning Hjulet Teknikförskolan

Vi har barn i åldrarna 1-4 år. Hos oss vill vi ge barn möjliget att skapa, utforska, bygga, konstruera och urskilja teknik i vardagen.

Tema/projekt

På Teknikförskolan arbetar alla avdelningar med temat ”Hur funkar det?” Tillsammans med barnen utforskar vi tillexempel broar, hus, maskiner, rörelse och mycket mer där till. Barnen ges möjlighet att samtala kring, fundera över, bygga, skapa och konstruera för att få förståelse för hur olika saker fungerar.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar samt utvecklar sin förmåga att bygga skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Lpfö 98 reviderad 2010, sid 10).

Språkutveckling

Vi lägger stor vikt vid barnens språkutveckling. Vi samtalar mycket tillsammans med barnen, läser, sjunger och leker med orden genom olika språklekar som tillexempel rim och ramsor för att ge barn möjlighet till ett rikt språk.

På avdelningen är böcker en naturlig del i den vardagliga pedagogiken. Vi läser mycket tillsammans på olika sätt. Läsning och berättande kan ske genom böcker, sagopåsar, dramatisering, flanosagor, via datorn och lärplattan, med mera.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö 98 reviderad 2010, sid 10).

Utevistelse

Vi är ute mycket med barnen för att måna om deras hälsa och motoriska utveckling. Det finns möjlighet att barnen kan sova ute i vagnar om så önskas.