Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Teknikförskolan

För att få barn mer intresserade av teknik är det bra att börja i tidig ålder och därför finns Teknikförskolan.

Halmstads kommun satsar på teknik då det i förlängningen behövs fler barn och ungdomar som utbildar sig med inriktning mot teknik och naturvetenskap. Näringslivet behöver redan nu många fler tekniker och ingenjörer, både praktiker och teoretiker, och i framtiden kommer det behövas ännu fler.

Hur vi arbetar på förskolan

Barnen på förskolan får arbeta i olika projekt med teknikinriktning, upptäcker och utforskar många olika sorters verktyg och undersöker vardagsteknik. Förskolan präglas av ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Ett speciellt uppdrag som vi har är att ge flickor samma möjlighet som pojkar att utveckla sitt intresse för teknik.

I förskolans läroplan som är kopplad till teknik har vi målen att:

  • utveckla barnens förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
  • utveckla barnens förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Vi följer förskolans läroplan precis som alla andra förskolor, vilket då bland annat innebär att trygghet, lek och språkutveckling kommer att vara en röd tråd i verksamheten.

För att utmana barnen i teknik krävs kompetensutveckling. Därför har vi ett nära samarbete med teknikskolan KomTek.