Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Suse förskola

Suse förskola består av avdelningarna Bron (3-5 år), Vallen (3-5), Parken (1-3 år) och Berget (1-3 år). Förskolan öppnade maj 2016 i nyrenoverade lokaler integrerade med Getingeskolan.

Förskolan har en ny stor utegård väl utrustad för upplevelser och lek. Förskolan har nära till natur och skogsområden.

Varje barn är unikt

Vi utgår ifrån varje barns erfarenheter och upplevelser när vi gemensamt formar vår verksamhet. I leken sker mycket av lärandet, därför ges det mycket tid till lek. För att få barnen engagerande, nyfikna och aktiva utmanar vi dem kontinuerligt med nya tankar och med olika sorters material.

Förskolans lärmiljöer

Hos oss lär vi tillsammans genom att upptäcka, utforska och ställa hypoteser. I förskolan används olika lärmiljöer som snickeri, skapande, bygg, skogen, lekplats mm. Det är i de olika lärmiljöerna som barnen får kunskap och inspiration till leken och sitt lärande. Miljöerna är förändringsbara utefter temaarbetet i förskolan. En dag i veckan är respektive avdelning ute i skog och mark där vi utforskar naturen och använder oss av den för att arbeta med våra olika delar i läroplanen.

Pedagogisk dokumentation

Vi synliggör lärandet och processerna för barnen, personalen och föräldrarna genom vår pedagogiska dokumentation. Dokumentationen består av barnens egna tankar när de ritar och berättar, dels via papper och penna men även genom att använda IKT-verktyg såsom lärplatta, Smart-tv och datorer.

Föräldrasamverkan

Vi ser att ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan och er föräldrar är en av hörnstenarna i en väl fungerande verksamhet. Det är viktigt att ni föräldrar känner delaktighet och möjlighet att påverka verksamheten. För att ge förutsättningar för det erbjuds bland annat unikum, forum för samråd,
utvecklingssamtal, föräldramöte och familjekvällar.