På Stenstorps förskola finns det fyra avdelningar: Täppan och Ängen för de yngre barnen och Dungen och Gläntat de äldre. Förskolan har en härlig utemiljö som inspirerar till mycket lek och fantasi. Vi har en gemensam atelje och ett gemensamt rörelserum som används till rörelse, drama och idrott. Förskolan har en utmanande närmiljö som en del av lärmiljön.

Hitta hit

Adress:
Stenstorpsvägen 11, 302 30 Halmstad