Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Sömntutans förskola och fritidshem

Förskolan/fritidshemmet ligger i ett bostadsområde i centrala Halmstad med närhet till stadsbiblioteket, olika parker och Galgberget.

Barnen kan även vara dubbelplacerade vilket innebär att barnet kan ha sin huvudplacering på en förskola i sitt hemområde och vara på Sömntutans förskola/fritidshem den obekväma tiden. Du som vårdnadshavare ansvarar själv för barnets transport från dagförskolan/fritidshem till kvällsförskolan/fritidshem.

Den pedagogiska verksamheten

Barnens utforskande och nyfikenhet utgör grunden för vår pedagogiska verksamhet genom att vi arbetar projektinriktat med barnens tankar och frågeställningar som inspiration. Vi fokuserar på matematik och naturvetenskap enligt läroplanen för förskolan/fritidshemmet.

Vi arbetar medvetet dagligen med språket i alla situationer och för att stimulera barnens språkutveckling benämner vi ord och begrepp rätt, samtalar, sjunger, leker och använder rim och ramsor.

Sömntutans målsättning

Sömntutans målsättning är att barnen ges möjlighet att utforska, upptäcka och utvecklas utifrån sin egen förmåga. De utvecklar sin empatiska förmåga och lär sig förstå människans lika värde. Målsättningen är att skapa en god föräldrakontakt där föräldrarna känner sig delaktiga i sitt barns vistelse på förskolan och att barnen ska trivas och ha så roligt som möjligt!