Aleskogens förskola

Aleskogen är en förskola som vill lägga grunden till hållbar utveckling genom ett lustfyllt lärande. Vi arbetar varje dag efter fem ledord: välkomnande, glädje, tillit, delaktighet och lyhördhet. Förskolan vill att barnen ska få en bra kontakt till natur och miljö för att vilja ta hand om den. Barnens utforskande och nyfikenhet utgör grunden för förskolans pedagogiska verksamhet. Genom att främja deras lek och kreativitet i naturliga och stimulerande miljöer utvecklas barnen.

Hitta hit

Adress:
Gentoftevägen 1, 302 38 Halmstad