Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avdelning Tallen Österängs förskola

Jag kan, du kan, tillsammans kan vi mer!

Tallen är en yngrebarnsavdelning för barn 1-4 år där det arbetar två förskolärare och en barnskötare.

Barn och pedagoger har olika erfarenheter som vi vill ta tillvara och det gör vi genom att arbeta i olika gruppkonstellationer som uppmuntrar till samspel och samarbete. Vi gör nya upptäckter tillsammans och lär tillsammans genom lek, kreativitet och utforskande.

VI arbetar för "det kompetenta barnet" som för oss betyder att vi ger demförutsättningar att lyckas i sitt utforskande av vardagen. Det betyder att våra lärmiljöer ska vara inspereande för barnen, väcka deras nyfikenhet till att utforska nya material, lekar, gruppkonstellationer o,s,v. Det innebär att miljöerna är tydliga för barnens intresse.

Vi uppmuntarar barnen att försöka själva och ta hjälp av de fiffiga kompisar som finns runt omkring dem, barn som pedagoger. Vi upprepar också våra aktiviteter många gånger så att alla barn får en möjlighet att delta i de olika aktivitetrna, ibland behöver barnen iaktta många gånger innan de våga prova men vid en annan aktivitetär de först på plats.

Avdelningen arbetar med olika projekt

För att barnen ska få meningsfulla sammanhang i verksamheten arbetar vi med olika projekt under en längre tid, ofta under ett läsår. Tidigare år har vi bland annat arbetat med "Vatten, "Vatten och ljus", "Bockarna Bruse" och för närvarande pågår projektet  "Det lustfyllda lärandet " där  Imse vimse Spindel är huvudfigur och tillsammans med honom utforskar vi sånger utifrån Catarina Krusavall illustrade sångböcker. Barnen får möta sångerna och figurerna på många olika sätt, bl.a. genom drama, berättande , skapande, IKT, fakta, matematik m.m.

En stor del i våra projekt är att upptäcka språket där barnen får möta nya ord i meningsfulla och konkreta sammanhang. För oss är språket en demokratifråga, för att göra din röst hörd måste du ha tillgång till ett språk. En stor del i detta är när barnen får ta med Imse Vimse hem och dokumentera och sedan berätta för atta kompisar vad de har hittat på tillsammans med honom.

Vi dokumenterar verksamheten, ofta tillsammans med barnen. Dokumentationen användet vi som reflektionsmaterial för pedagogerna och för barnen. Det är viktigt för projektets fortgång att vi tillsammans reflekterar över vad som pågår och hur vi kan arbeta vidare utifrån det.