Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avdelningarna på Lokes förskola

De två yngre avdelningarna har delad verksamhet och samverkar under hela dagen. Detsamma gäller de äldre avdelningarna då vi tycker att samarbetet är viktigt för både barn och pedagoger.

Solen och Stjärnan 1-4 år

Vi på Solen och Stjärnan arbetar medvetet med att barnen ska få utforska och erbjudas matematik, språk och teknik i vardagen. Detta gör vi genom olika aktiviteter som lek, sång, våra sångpåsar, sagor, flanosagor och rim och ramsor.

Varje dag är vi ute på vår stora gård och vi har nära till skog och hav och utnyttjar detta så mycket som möjligt. Barnen och deras utveckling dokumenteras och delges till föräldrarna genom utvecklingssamtal och genom dokumentation på avdelningarna.

Pärlan och Snäckan 4-5 år

På Pärlan och Snäckan jobbar vi medevetet med att alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna precis som de är. Vi ser till varje barns kompetens och vilja att lära. Vi använder naturen i vår närhet och har bland annat skogsdagar med temat matematik, naturvetenskap, teknik och språket. Vi anser att fysisk aktivitet är viktigt och har därför gymnastik på Frösakullsskolan en dag i veckan.

Då vi gärna ser att barnen ställer hypoteser och utforskar orsak och verkan så experimenterar vi mycket tillsammans med barnen.

Vi på Pärlan och Snäckan jobbar aktivt med GPP och dokumentation som syns i barnens portfoliopärmar, på avdelningarna samt ute på vår gård.