Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Laxöns förskola

Förskolan lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och ett gott bemötande. Vi ser barnen som kompetenta och med en vilja till utveckling och lärande. Barnen erövrar kunskap och erfarenheter med alla sinnen i det sociala samspelet. Lärandet förstärks genom olika upplevelser och uttrycksformer.

I mötet med barnen arbetar vi som medforskande pedagoger och deltar i barnens olika lärprocesser i en utmanande och inspirerande lärmiljö. Vi skapar möten i naturliga sammanhang där bland annat matematik, språk, bild, naturvetenskap och teknik ingår.

Förskolans avdelningar

Krabban, Korallen och Pärlan heter förskolans avdelningar med yngre barn i åldrarna 1-3 år. På Havsanemonen, Sjöstjärnan och Musslan går de äldre barnen i åldrarna 2,5-5 år. Avdelning Snäckan har barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolans arbetssätt

På Laxöns förskola är aktionsforskning en metod för systematiskt kvalitetsarbete. I aktionsforskning förenar pedagogerna det praktiska arbetet och tar stöd i vetenskaplig kunskap för att utveckla och förbättra verksamheten. Aktionsforskning utmanar vårt sätt att förhålla oss och arbeta för att skapa bästa möjliga möte för lärande. Genom aktionsforskning ställer vi frågor till vårt sätt att arbeta i praktiken och utifrån detta iscensätta aktioner.