Laxöns förskola ligger i bostadsområdet Furet i Halmstad. Förskolans utemiljö och gård består av en stor skogstomt med spännande terräng som inbjuder till lek och rörelse. Vi är även ute i den närliggande skogsmiljön där barnen ges möjlighet att uppleva naturen med alla sina sinnen.

Hitta hit

Adress:
Furuvägen 41 C, 302 23 Halmstad