Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avdelning Solrosen Klackerups förskola

Den fria leken är en viktig del i barnens lärande

Leken är barnens sätt att uppleva, bearbeta, lära sig att lösa konflikter, utveckla sin fantasi och kreativitet samt förstå sin omvärld. I en stimulerande miljö ges barnen möjlighet att utveckla alla sina sinnen. Vi vill att barnen skall våga, prova och upptäcka men framförallt ha roligt.

Den tredje pedagogen

Vi ser utemiljön som en tredje pedagog, där barnen ges möjlighet uppleva utevistelsen med alla sina sinnen. Barnen lär sig att visa omsorg om sin närmiljö, även träna sin motorik, sin koordination, värna om sin hälsa och att ta ansvar för sin förskola.

Samling varje morgon

Vi har samling för att barnen ska bli trygga i sig själv och i grupp, få en god självkänsla och tillit till sin förmåga samt att våga prova på. Genom samlingen tränar vi även på turtagning, koncentration, samförstånd och att samarbeta. Alla barn ges möglighet till att vara delaktiga.

Kreativt skapande

Vi arbetar med kreativt skapande, barnen får möjlighet att testa på många olika material och tekniker.