Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avdelning Blåklockan Klackerups förskola

På Blåklockan skapas den bästa möjliga förutsättningarna för varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen sker i ett nära och förtroendefullt arbete med hemmen.

En av vår viktigaste uppgift vi har är förmågan att förstå och acceptera en annan människa. På avdelning Blåklockan tränar vi detta genom samtal kring händelser och genom att vara goda förebilder för barnen.

Rättvisa betyder inte lika för alla, utan rättvisa åt var och en. Vi försöker erbjuda och skapa lösningar efter barnens behov. Vi strävar efter att alla barn ska utveckla sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Alla barn ska få ett rejält inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Att utveckla sin identitet, lära sig att visa hänsyn och att barnen känner sig trygga är en av förskolans uppgifter. Att ge alla barn oavsett bakgrund lika värde. Vi använder oss av den kulturella almanackan.

Det är viktigt att känna gemenskap. Barnen lär sig erövra sin omvärld, genom social kompetens, förtrogenhet och förståelse. Tillsammans utforskar vi vår omgivning och reflekterar.

Det är viktigt att barnen vågar utvecklar sin skapande förmåga genom rörelse, sång, musik, dans, drama och bild. Att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många utrycksformer.

Genom barnens fantasi och kreativa förmåga utvecklar barnens förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda sig av matematiska begrepp. Alla barn ska få möjlighet till den tillfredsställse det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Barnens nyfikenhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja att lära ska stimuleras.

Varje dag är barnen ute. En gång i veckan går avdelningen på utflykt. Det kan exempelvis vara till någon rolig lekplats eller stadens bibliotek. Målet är att barnen ska lockas till lek och aktivitet och inspireras till att utforska omvärlden.

Vi leker med ord och odlar ett intresse för ett framtida skriftspråk. Det är viktigt att barnen lär sig ett rikt och nyanserat talspråk. Att få en förmåga att kommunicera med andra samt att uttrycka sina känslor. Vi använder oss av tecken som stöd.    
Lärandet ska baseras på samspel som stimulerar barnen att lära av varandra.

Vi erbjuder upplevelser i olika miljöer. Barnen övar sin motorik samt utvecklar sin kunskap om växter och djur.

På avdelningen arbetar vi utifrån läroplanen för förskolan.