Alla barn på Källviks förskola har rätt till glädje och trygghet, utmanande lärmiljö inne och ute, inflytande/delaktighet, gemenskap, lärande och utveckling. På förskolan har vi positiva pedagoger som gör att alla känner sig välkomna, att barnen blir nyfikna, inspirerade, får lust att lära och får nya upplevelser. Detta leder till att vi har roligt tillsammans! Barnen på förskolan får tid till att utforska, upptäcka och leka.

Hitta hit

Adress:
Sannarpsvägen 20, 302 56 Halmstad