Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avdelningar på Kajutans förskola

På Kajutans förskola finns det tre avdelningar. Avdelningarna Jollen och Böljan där de yngre barnen går samt avdelningen Vågen med de äldre barnen. Vi arbetar med det gemensamma temat hållbar utveckling.

Avdelning Jollen

Jollen är en avdelning med barn i åldrarna 1-3 år. Tre heltidsanställda pedagoger jobbar på avdelningen. På Jollen står barnets utveckling i centrum. Vi jobbar ständigt för att på nya och utmanande sätt skapa en meningsfull verksamhet för alla barn här hos oss.

Sedan ca ett år tillbaka arbetar vi med tecken som stöd i barngruppen. Detta för att vi vill ge alla barn, oavsett ålder eller språklig förmåga, en möjlighet att göra sig förstådda. Vårt arbete med tecken som stöd innebär att vi förstärker viktiga ord när vi talar med varandra och med barnen. Exempelvis tecknas ordet sko om en pedagog ber ett barn hämta sina skor, eller ordet mjölk vid frågan om ett barn vill ha mjölk.

För oss är ni föräldrar viktiga och vi vill att både barn och föräldrar ska kunna känna sig trygga hos oss på Jollen. Därför arbetar vi för att skapa en god föräldrakontakt bland annat genom föräldramöten, utvecklingssamtal och våra årliga familjepicknickar. 

På Jollen vill vi att alla barn ska uppleva sig som en tillgång i gruppen och lära sig samspela med varandra. Vi ser lek och lärande som samma sak. Vi är vi ute i alla väder och på olika tider under dagen. Barnen utforskar utemiljöerna på olika sätt efter egen förmåga. Vi uppmuntrar barnen att prova själva i så stor utsträckning som möjligt i många olika situationer som till exempel lek, matsituation och av- och påklädning.

Avdelning Böljan

På Böljan har vi barn i åldern 1-3 år. Vi tycker det är viktigt att barnen får lära sig det sociala samspelet med varandra och lägger stor vikt vid det. Vi vill ha en god föräldrakontakt där föräldrarna ska känna sig trygga att lämna sina barn. Vi vill att hela Kajutan ska vara alla barns förskola där vi samarbetar mellan avdelningarna för barnens bästa. Förskolan ska vara en plats för lärande genom leken.

På Böljan vill vi ha en stimulerande och inspirerande miljö, vi arbetar mycket med pedagogiska miljöer. Vi arbetar med det sociala samspelet, samarbetar, tar hänsyn och lyssnar på varandra. Är det viktigt för oss att både barn och föräldrar känner sig trygga.

På avdelning Böljan fokuserar vi mycket på pedagogiska miljöer. Vi har utgått från barnens intressen för att skapa inbjudande och inspirerande miljöer. Vi har en hemvrå, ateljé, skrivhörna, häll och dräll hörna, bygg och bilrum, sagosoffa mm.

I experiment- och aktivitetshörnan finns lådor med olika material t.ex. instrument, ärtor och mätinstrument, olika byggmaterial mm. I vår sagohörna leker vi rollekar, klär ut oss, spelar teater, läser sagor m.m.

Avdelning Vågen

På Vågen har vi barn i åldrarna 3-5 år. På avdelningen arbetar vi med våra värdeord trygghet, gemenskap, välkomnande och lärande. Det viktigaste för oss är ett erbjuda barnen en trygg miljö, där alla ska få bli sedda och lyssnade på. Vi arbetar mycket med kamratskap, hur man är en bra kompis. Vi tycker också det är viktigt att erbjuda barnen en inspirerande, lärorik och stimulerande miljö.

På avdelning Vågenarbetar vi med det sociala samspelet. Vi respekterar vi varandra och allas lika värde. Vi vill erbjuda en lärmiljö som lockar till aktivitet och lek och vi tycker att det är viktigt med en bra föräldrakontakt.