Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Jutarums förskola

Förskolans vision

Förskolans vision är: "På Jutarums förskola ges var och en förutsättningar att vara sitt bästa jag och blir bemött och respekterad för den man är.

Förskolans avdelningar

På Jutarums förskola finns sex avdelningar i två hus på samma gård. Vi tar emot barn i följande åldersgrupper med reservation för justeringar i åldersindelningarna beroende på aktuellt barnunderlag:

  • Östan 1-3 år
  • Brisen 1-3 år
  • Havet 1-3 år
  • Västan 3-6 år
  • Sunnan 3-6 år
  • Nordan 3-6 år

Personalgruppen består av utbildade och erfarna förskollärare och barnskötare.

Undervisning i förskolan "Strul och kul"

Alla avdelningar och grupper arbetar med vårt projekt "Strul och kul” där fokus ligger på utmanande och lustfyllt lärande i alla ämnen med språket som utgångspunkt. Som redskap använder vi barnboken ”Filippa Fants fantastiska fickor”- för inspiration, fantasi, idéer och aktiviteter. Vad kan vi hitta i Filippas fickor som gör oss nyfikna och ger lust att lära? Bara fantasin sätter gränser!

Under läsåret 2017-2018 deltog förskolan i Skolverkets utvecklingsarbete Läslyftet. Vi kommer att fortsätta detta arbete även framöver som kompetensutveckling för pedagogerna.

 

Pedagogernas arbetssätt

På Jutarums förskola strävar vi ständigt efter att utveckla kvalitén på verksamheten och vi tar vår utgångspunkt i forskning kring de pedagogiska relationernas betydelse för alla barns utveckling och lärande. (Sven Persson, Malmö Högskola)

Tillsammans som EN förskola och med en medvetenhet kring de pedagogiska relationernas betydelse, vill vi arbeta för att ge varje barn de bästa förutsättningarna till utveckling och lärande och som en grund för allt vårt arbete ska vår vision för likabehandlingsarbetet ligga:

På Jutarums förskola ges var och en förutsättningar att vara sitt bästa jag och blir bemött med respekt för den man är.

Köket på förskolan

Jutarums förskola har ett kravcertifierat tillagningskök med två heltidsanställda kockar. Köket lagar även mat till andra förskolor i området. Du kan även ladda ner appen skolmaten för att ta del av matsedeln.