Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Höjdens förskola

Avdelning Ugglebo

Det är viktigt för oss att barnen på Ugglebo känner sig trygga i gruppen och lär sig samspela med varandra i leken och i olika aktiviteter. Vi tror på en öppen och rak kommunikation mellan föräldrar och personal.  

Vi arbetar i både stora och små grupper i blandade åldrar. Barnen får många tillfällen att samtala och lyssna till varandra, delta i skapande verksamhet, samspela i den organiserade och fria leken med mera. Barnen inspirerar varandra, språket utvecklas och de lär i ett socialt sammanhang.

Efter att ha lärt oss om regnbågen, kalejdoskop, prismor och färger fortsätter vi att lära oss om ljus och skuggor. Projektet börjar med att först intervjua alla barn och sedan arbeta vidare utifrån deras förkunskaper.

På förskolan pratar vi även om hur man är en bra kamrat eftersom att vi känner att det alltid är ett viktigt och aktuellt ämne. Vi utgår bland annat från vår likabehandlingsplan. Alla barn får gå på minst en teater varje läsår.

Avdelning Trollebo

Trollebo är en yngrebarnsavdelning. Vi arbetar med att alla barn ska känna tillit till sig själva och sina egna förmågor och att vi möter varje barn utifrån den nivå det enskilda barnet befinner sig på. Vi skapar miljöer som väcker nyfikenhet för lek och lärande.

Det ges många tillfällen att samspela med andra eftersom vi anser att vi tillsammans lär av varandra. Tillfällen skapas till att väcka intresse för skriftspråket och matematiska begrepp. Vi har en fin utemiljö och närhet till Galgberget.

Avdelning Lillebo

Lillebo är en yngrebarnsavdelning där vi aktivt arbetar med språkutveckling och att lära i ett social sammanhang. Vi sjunger och läser ramsor och sagor. Vi sätter ord på saker och känslor i alla möten med barnen. Våra mål är att ha trygga och självständiga barn som fungerar bra i en grupp, och att möta varje barn efter sina egna förutsättningar.