Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

För barn och föräldrar

När du lämnar och hämtar ditt barn

Vid lämning går ansvaret för ditt barn över till personalen först när du tagit personlig kontakt med någon av oss. Vi anser att mötet mellan barn, föräldrar och personal är viktig.

Beroende på din lämningstid kan olika aktiviteter vara i gång på förskolan som till exempel måltid, sagoläsning, samling med mera. För att visa alla våra barn respekt och skapa god kvalité i vår verksamhet vill vi undvika att avbryta de aktiviteter som pågår med barnen.

Du och ditt barn är därför välkomna in på avdelningen vid lämning för att välkomnas där. Där kan du som förälder också ta del av den dokumentation som finns uppsatt på tidigare och pågående arbeten. Samma förhållningssätt gäller vid hämtning. 

Om någon annan än föräldrarna hämtar barnet måste ni meddela oss i förväg.

Tystnadsplikt

Personalen har tystnadsplikt vilket innebär att om du berättar något i förtroende för personalen stannar det där.

Anmälningsplikt

Om någon i personalgruppen misstänker att något barn far illa är vi skyldiga att anmäla detta till socialtjänsten. Föräldern kontaktas, dock med vissa undantag, innan anmälan görs.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder tid för samtal kring ditt barn, men det kan likaväl vara ni som begär tid för samtal med oss.

Vid sjukdom

Om barnet är sjukt och inte kommer till förskolan ska ni ringa till oss, likaså när barnet är friskt igen.

Telefonsamtal

Ring gärna om ni har några funderingar när det gäller ert barn.

Måltider

Undvik att lämna eller hämta under måltiderna, det skapar oro i gruppen. Det är viktigt att ni håller tiderna för att vi ska kunna planera verksamheten.

  • Frukost klockan 08:00. Om ert barn ska ha frukost ber vi er att vara här klockan 08:00. Det bidrar till att vi får en lugn och harmonisk frukost.
  • Lunch klockan 11:30.
  • Mellanmål klockan 14:30.

Nätverk

Ibland vänder vi oss till BVC, logoped, specialpedagog och förskolepsykologen för rådgivning, vårdnadshavare informeras om detta.

Försäkring

Läs om hur ditt barn är försäkrat.

Blöjor

Blöjor tar ni själva med till förskolan.

Kläder efter väder

Vi går ut varje dag, så regnkläder och stövlar behövs. Extra kläder ska tas med till förskolan. Glöm inte att mäka era barns alla kläder.