På Gyllebolet arbetar vi aktivt med att ge barnen förutsättningar att utveckla läs- och skrivspråket. Detta arbetet löper som en röd tråd i hela huset mellan yngre- och äldrebarnsavdelningarna. Leken är bland det viktigaste i barnens vardag eftersom det är där barnen bearbetar alla sina upplevelser.

Hitta hit

Adress:
Taxvägen 35, 302 64 Halmstad