Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Gula husets förskola

Förskolan består av två avdelningar Regnbågen och Stjärnorna, och barnen är 4-5 år.

Vi utgår ifrån varje barns erfarenheter och upplevelser när vi gemensamt formar vår verksamhet. I leken sker mycket av lärandet, därför ges det mycket tid till lek. För att få barnen engagerande, nyfikna och aktiva utmanar vi de kontinuerligt med nya tankar och med olika sorters material.

Hos oss lär vi tillsammans genom att upptäcka, utforska och ställa hypoteser. I förskolan används olika lärmiljöer, skapande, bygg, skogen, lekplats mm. Det är i de olika lärmiljöerna som barnen får kunskap och inspiration till leken och sitt lärande. Miljöerna är förändringsbara utefter temaarbetet och barngruppen i förskolan. För att ni föräldrar ska få inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet erbjuds forum för samråd, utvecklingssamtal och föräldrarmöte.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter." - Ur läroplanen för förskolalänk till annan webbplats.

Målsättningen för vår förskola är att barnen ska känna en tilltro till sin egen förmåga och våra ledord "jag kan - jag duger" genomsyrar hela vår verksamhet.

Maten på förskolan

Vi har ett mottagningskök på gula huset. Frukost och mellanmål görs på förskolan. Lunchen tillagas på Åledsskolan och körs hit. Vi strävar efter att måltiden är en positiv och lugn stund som skapar nyfikenhet för det som serveras.