Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Frennarps förskola

Som pedagoger på förskolan arbetar både förskollärare och barnskötare.

Förskolans avdelningar

Frennarps förskola har sex avdelningar, varav tre är småbarnsavdelningar och tre är syskongrupper.

Gökboet, Västergök, Östergök

Gökboet, Västergök och Östergök finns i det gröna huset med barn i åldrarna 1-5 år. Vi är tre avdelningar i det gröna huset på Frennarps förskola, Gökboet (1-3 år), Västergök (3-5 år) och Östergök (3-5 år). Avdelningarna är anpassade för barnen och materialet och lärmiljöerna noga avvägda för åldrarna.

I centrum står förutom kunskapande genom leken också språkutvecklingsarbete. Vi arbetar med olika berättartekniker men också sång och musik, sagolådor, gestaltande med mera. I huset finns ett gemensamhetstänk och vi delar på många allmänna ytor såsom en stor lekhall för rörelselek och gymnastik, en ateljé för skapande verksamhet och en snickarverkstad för konstruktions- och bygglek.

Vi tror på det lustfyllda lärandet och att ett temtiskt arbete under lång tid är ett vinnande koncept för barns lärande.

Avdelning Grankotten

Grankotten är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-2,5 år. Vi använder oss mycket av återvinningsmaterial och vill att barnen ska få möjlighet att uppleva, utforska och upptäcka med alla sina sinnen.

Vi har en inomhussandlåda som är en central samlingsplats för barnen och pedagogerna. Genom att pedagogerna sitter med, kan vi hjälpa dem att sätta ord på sina upplevelser som till exempel -tungt, lätt -rinner, -ösa, hälla -gräva. Vi har tillgång till ett skogsparti på vår gård som barnen tycker om att vistas i.

De letar gråsuggor, myror, pinnar, kottar och annat som kan tänkas finnas i en skog. Vi ger barnen den tid de behöver för att utveckla sin självständighet och möter dem där de befinner sig i sin utveckling.

Avdelning Talldungen

Talldungen är en småbarnsavdelning på Frennarps förskola. Lustfyllt lärande, nyfikenhet, fantasi, utforskande och utmanande lärmiljöer är viktiga för oss. Barn och pedagoger utforskar och lär tillsammans i olika sammanhang.

Verksamheten på Talldungen genomsyras bland annat av den lärande leken där varje barn utvecklas i sin takt och utifrån sina intressen och förutsättningar i sociala sammanhang.

Utmaningar ges av personal och kompisar. Vi har fokus på språket och jobbar med tecken som stöd.

Talldungen har en tydlig, synlig och tillåtande verksamhet med olika lärmiljöer. Både inne- och utemiljön erbjuder barnen ett utmanande lärande där barnen får nya upplevelser som väcker nyfikenhet.