Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Information till vårdnadshavare

Förskolans öppettider

Förskolan öppnar klockan 06:30 och stänger klockan 18:30. Förskolan har stängt lördagar, söndagar och helgdagar. Vår stängningstid kan variera från 17:30 till 18:30, detta beror på vilka behov barnen har. Förskolan håller även stängt två dagar/termin för fortbildning, planering och utvärdering. Mellan klockan 06:30-07:30 samt från klockan 16:30 är avdelningarna sammanslagna på någon av avdelningarna. Här hittar du förskolans stängningsdagar.

När du och ditt barn ska ha ledighet och/eller semester

Såväl vårdnadshavare som barn mår bra av en sammanhängande ledighet. Detta innebär att lediga vårdnadshavare = lediga barn.

Det kan bli aktuellt att ditt barns förskola stänger under sommarperioden. Har du och ditt barn behov av omsorg under den tiden får ni erbjudande om verksamhet på annan avdelning/förskola. Verksamheten har rätt att hålla stängt två dagar/termin för fortbildning av personalgruppen.

När ditt barn ska börja på förskolan

På Frennarps förskola har vi föräldraaktiv inskolning. Inskolningen vara cirka tre dagar med föräldern/föräldrarna och barnet mellan kl. 09:00-14:00. Dessa dagar är ni med och gör allt med ert barn; byter blöja, sitter med vid maten, lägger dem med mera. Samtidigt ska ni vara passiva mellan varven och låta barnen utforska miljön tillsammans med oss pedagoger.

Hela tiden sker en dialog med er och ert barn om ert barns behov. Alla pedagoger är med vid inskolningen och finns där för er och ert barn. Vår pedagogiska verksamhet pågår som vanligt, ta därför med er kläder efter väder, blöjor, vagn att sova i, napp, snutte eller andra viktiga saker för ert barn.

Efter cirka tre dagar lämnar ni ert barn, men finns som "standby" hemma eller på arbetet. Dagarna efter lämnar ni ert barn var dag kl. 09:00-14:00 eller efter överenskommelse.

Överskolning, från en småbarnsavdelning till en syskongrupp, sköts av pedagogerna och föräldrarna är välkomna i samband med överskolningen.

Föräldrasamverkan på förskolan

Basen i vår verksamhet är ett förtroendefullt samarbete med er föräldrar. Vi vill att det ska bygga på öppenhet och respekt, att ni föräldrar känner delaktighet och möjlighet att påverka verksamheten.

Frennarps förskola har föräldramöte och individuella samtal som initieras av pedagogerna. Känner du som förälder behov av ett individuellt samtal kan du begära det. Föräldramöte har vi oftast på hösten och utvecklingssamtal under våren.

Vi arbetar aktivt med barnens utveckling på alla avdelningar. Det betyder att vi genom att fotografera, dokumentera och spara materialet i barnets egen pärm kan följa den individuella utvecklingen och lärandet.

Hämtning och lämning

Barnet hämtas och lämnas i anslutning till föräldrarnas arbetstider. För barnets bästa, kom i god tid innan måltid. Undvik att hämta eller lämna barnet mitt under en måltid. Om någon annan än föräldern ska hämta barnet måste föräldern meddela detta till förskolan innan hämtning. Det är mycket viktigt att ni meddelar när barnet ska vara ledigt med hänsyn till förskolans personalplanering och beställning av mat.

Att tänka på som förälder

Inbjudan till födelsedagar, kalas eller liknande ska inte lämnas ut på förskolan utan sköts från hemmet. På förskolan står vi för födelsedags-firandet genom att tillsammans med födelsedagsbarnet göra fina fruktfat som man bjuder sina kamrater på.

Ditt barn och måltiderna

Frukost serveras klockan 08:00, lunch 11:30 samt mellanmål 14:30/15:00. Tiderna är ungefärliga och kan variera något på olika avdelningar. Specialkost erbjuds de barn som är behov av detta, i vissa fall krävs läkarintyg. Nötter bjuder vi inte barnen på.

Vila på förskolan

Barn som behöver sover under dagen på förskolan. Om ditt barn har napp,
kramdjur eller något annat barnet känner sig trygg med, får de gärna ta med sig det till förskolan.

Kläder efter väder och för ombyte

Ni klär ert barn efter väder och i oömma kläder. Det är viktigt att ni har extra ombyten i barnets fack i hallen. Hjälp gärna ert barn att hålla ordning i sitt fack, töm det ibland och se över storleken på extrakläderna. Tänk på att namna era barns kläder.

Personalen på förskolan har tystnadsplikt

All personal på förskolan har tystnadsplikt förutom när det finns misstankar om vanvård eller misshandel. Då har personalen så kallad anmälningsplikt som innebär att de måste anmäla detta till polis och/eller sociala myndigheter.

Trygghet och arbetsro

Trygghet och arbetsro kan innebära många saker. En del av det är bland annat arbetet mot kränkande behandling. På Frennarps förskola har vi utarbetat en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hela förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling ska finnas i pappersformat på varje avdelning. Fråga gärna personalen efter den om du vill läsa mer.

Synpunkter och klagomål

Ifall du som vårdnadshavare eller du som elev har synpunkter/klagaomål på verksamheten – vem kan du då vända dig till och hur kan det gå till? Information hittar du på webbplatsen: www.halmstad.se/forskolaskola

Besöka förskolan

Ni är välkomna att besöka Frennarps förskola. Vi vill gärna att ni ringer först och bestämmer en tid för besöket. Detta för att ge oss möjlighet att visa och berätta om verksamheten på ett bra sätt.