Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Engelbrekts förskola

Engelbrekts förskola ligger i de östra delarna av centrala Halmstad. Förskolan består idag av två avdelningar, Alpha och Omega, där barnen är mellan 1-5 år. Förskolan kommer under första delen av 2020 att utöka med fyra avdelningar samt dygnet runt öppen förskola. Organisationen kring nya Engelbrekts förskola, Engelbrekt 2.0, kommer arbetas fram under kommande månader.

Tillitsfulla relationer

Vi lägger stor vikt att skapa tillitsfulla relationer med både barn och vårdnadshavare. Genom tillitsfulla relationer skapas trygghet hos både barnen och vårdnadshavare. Tryggheten hos barnen skapar en grund som gör att barnen vågar delta i undervisningen och lära sig nya saker.

Undervisning

Vi strävar efter att barnen ska befinna sig i små grupper under stor del av dagen. I mindre grupper finns större möjlighet för pedagogerna att skapa ett nära samspel med barnen, undersöka, utforska och utmana barnen i undervisningen.

Lärmiljö

Vi strävar efter att lärmiljön ska vara föränderlig och uppmana barnen att undersöka, utforska och samspela med barn och pedagoger. Lärmiljön på förskolan ska erbjuda barnen något annat som det som hemmet erbjuder. Lärmiljön ska vara föränderlig och utgå från läroplanen och barnen.

Pedagogens roll

Vi pedagoger arbetar utifrån att vi ska vara närvarande och härvarande med barnen. Genom detta kan vi lyssna in och utmana barnen vidare. Vårt pedagogiska uppdrag utgår alltid från läroplanen för förskolan och det ska genomsyra hela utbildningen på förskolan.

Varmt välkomna till oss på Engelbrekts förskola!