Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Trygghet och arbetsro på Engelbrekts förskola

Vår vision är att Engelbrekts förskola ska vara en arbetsplats där barn och vuxna kan känna sig trygga och där ingen ska bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Vi arbetar aktivt för att förebygga kränkande behandling. På förskolan har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Personalen delar upp sig och finns till hands för att kunna motverka diskriminering och kränkande behandling under barnens lek och aktiviteter. Vi arbetar för att få en lugn verksamhet där vi undviker konflikter genom att dela upp barnen i mindre grupper och erbjuda saker som fångar deras intressen.

Vi har ett förbud mot lek med våldsamma inslag samtidigt som vi har återkommande samtal och diskussioner med barnen kring ämnet. I kompis-solen har barnen själva fått berätta hur en bra kompis ska vara Denna hänger väl synlig  för att vara en påminnelse för barnen.